Folkedanser og Spillemandslauget Skive opstod i 1974 og havde til at begynde med til huse i den senere musikskoles lokaler på Tambohus.

Ret hurtigt voksede Folkedanser og Spillemandslauget Skive fra de små lokaler og flyttede til Krabbesholm Højskole og derefter til Skive Gymnasiums festsal.

Her kunne der på en god aften være over 100 dansere. Siden er vi endt på Møllegården, hvor vi på det senest har kunnet være op til 50 dansere.

Organisation:
Lauget var lige fra begyndelsen et spontant og meget løst sammensat foretagende, hvor både spillemænd, danseledere og dansere mødte frem efter lyst og lejlighed.

Ingen modtager betaling for at spille eller instruere for danserne, og lokalerne er stillet til rådighed af kommunen. Så kontingentet er en symbolsk halvtredser for en hel sæson. Alle, der har lyst, kan komme og danse, og spillemænd, der nogenlunde kan “hænge på”, er velkomne, men aldrig mere bundne, end de selv ønsker at være. 

Økonomi:
De få penge, som lauget trods alt skal bruge, kommer ind ved et lavt kontingent, de årlige fester med amerikansk lotteri samt ved salg af drikkevarer. Lidt af indtægten bruges til den minimale administration, og resten til kurser for danseledere og spillemænd.